Utbud och tjänster

Organisations- och grupputveckling

Vi skräddarsyr insatser utifrån era behov, alltifrån halvdagsprogram till längre konsultinsatser.

Organisationers liv

Organisationsteori – betydelsen av organisationens liv, kultur och historia.

En organisation är ett levande system vars liv och leverne ibland är i behov av att ses över. Det kan t ex innebära att fånga och reflektera kring organisationskulturen, vad som gagnar

utveckling och vad som hindrar, vad som ska värnas och vad som faktiskt ska bort.

Förändringens dynamik

Förändringens Fyra Rum(Fyrarummaren)

Vad händer i individer, grupper och organisationer i förändring?

Hur kan vi möta hinder och möjligheter på ett konstruktivt sätt?

Hur kan vi öka självinsikten i vår grupp och utvecklas vidare?

 

En viktig förutsättning för ett verkligt utvecklingsarbete är goda samtal, där ett öppet och ärligt samtalsklimat råder och olikheter tas tillvara och används som tillgång. Ett sätt att skapa förutsättningar för det är att erövra ett gemensamt språk och en gemensam bild av både nuläge och ett önskat läge med hjälp av Fyrarummaren.

 

Förändringens Fyra Rum är en teori om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändringsprocesser, och ett antal verktyg kopplade till teorin. 

 

(Upphovsmannen till Förändringens Fyra Rum är Claes Janssen, psykolog, forskare och författare.

Läs mer om teorin och dess användning på www.andolin.com)

 

Att bygga välfungerande team

För de flesta arbetsplatser idag är det en utmaning att få grupper att utvecklas till team.

Konsten att skapa team är att lära sig tillräckligt mycket om hur grupper fungerar och öka självkännedomen i befintliga grupper. Då ökar chanserna för grupperna att bli team.

Att bygga team kan läggas upp som stöd och inspiration för team/gruppledare vars uppdrag är att bygga team, eller som ett längre stöd till grupper som vill utvecklas till team.

Coaching

Coaching - ett sätt att nå dit du vill

I coachingen arbetar vi utifrån:

·Nuläge - var är vi/jag idag

·Önskat läge - vad vill vi/jag uppnå

·Resursinventering - vad kan vi/jag, vad behöver vi/jag

·Ev hinder - vad står i vägen för oss/mig

·Handlingsplan - vad gör vi/jag, när och på vilket sätt

 

Individuell coaching – hjälp till självhjälp för chefer / arbetsledare / medarbetare eller privatpersoner som vill utvecklas i sitt liv och i sin yrkesroll.

Gruppcoaching – hjälp till självhjälp för grupper som vill utvecklas, ta sig förbi hinder och få tag i sin energi för att kunna nå mål.

Processledning och Speaking Partner

Att, som ledare eller ledningsgrupp, arbeta för en öppen och nyfiken verksamhet med god omställningsförmåga ställer krav på rörelse och medvetenhet om både nuläge och önskat läge.

Vardagen pågår här och nu och pockar ofta på och prioriterar sig självt.

En god investering kan vara att ta hjälp av en utomstående processledare eller Speaking Partner som tillför andra perspektiv, utmanar och speglar för att hålla spåret och farten i processen. Vi har erfarenhet av processledning både inom organisationer och i syfte att få flera organisationer att samverka.

Handledning

Kontinuerligt stöd till arbetsgrupper i arbetsprocessen med fokus på gruppens uppdrag, i syfte att skapa förutsättningar för en öppen dialog och erfarenhetsutbyte.

Handledningen inleds med ett längre tillfälle, minst ½ dag, där gruppen sätter mål för insatsen, och pågår termins-/halvårsvis.Utvärdering sker innan beslut om fortsättning tas.

 

 

 

ABKonsult.se © 2014 •Ölandsgatan 46, 116 63 Stockholm  • +46(0)70-433 39 08

www.abkonsult.se