Om oss

 

ABKonsult står för Annika Berggren Konsult. Annika är utbildad socionom, handledare och organisationskonsult, certifierad coach och certifierad användare av Förändringens Fyra Rum.

 

Hon har lång yrkeserfarenhet som socialarbetare, skolkurator och rektor på grundskole- och gymnasienivå.

 

ABKonsult startade 2005 har sedan dess genomfört uppdrag både inom offentlig och privat sektor.

 

Att vara certifierad coach innebär att följa de riktlinjer och kriterier som är nödvändiga för en etisk och skicklig coach. Annika är certifierad av coach2coach Academy AB och tränad av : Kjell Enhager, Magnus Kull, Per Bjergestam och Lennart Carlsson.

 

ABKonsult samarbetar med andra aktörer inom organisationsutveckling och coaching och ingår i nätverk för egen utveckling och kvalitetssäkring. Vi kan därigenom erbjuda ett heltäckande koncept och fler konsulter för större uppdrag.

Medlem i Sveriges Certifierade Integrativa Coacher, en ideell förening.

 

 

ABKonsult.se © 2014 •Ölandsgatan 46, 116 63 Stockholm  • +46(0)70-433 39 08

www.abkonsult.se